Přicházíte z jiného oboru

Jestli pracujete mimo finanční obor a zamýšlíte se nad svou profesní budoucností, nad tím, s jakým příjmem a  s kým budete nadále pracovat, práce v Broker Consulting pro vás znamená možnost svobodné volby. Spolupracovníci Broker Consulting:

  • Oceňují dobré vztahy mezi kolegy
  • Pokládají finanční ohodnocení za velmi výhodné
  • Považují image společnosti Broker Consulting za výbornou

Vyplývá to z interního průzkumu spokojenosti spolupracovníků v roce 2012. V současné době hledá každá naše pobočka jednoho až dva nové spolupracovníky.

Nové perspektivy

Vaše nesplněné cíle a snad i zapadlé touhy budete moci oživit. V Broker Consulting nebudete omezování svými nadřízenými nebo velikostí firmy či hranicemi regionu, ve kterém působíte.

Práce v týmu, kde máte své místo

Každý jsme odpovědní za svůj individuální úspěch. Přesto budete mít své místo v týmu. Jsme zvyklí spolupracovat, dělit se o zkušenosti a navzájem si pomáhat. Podporujeme zdravou rivalitu. Vytváříme přátelské, ale výkonově zaměřené prostředí.

Možnosti růstu

Efektivní způsob vzdělávání vám umožní rychlý a hladký vstup do nového oboru. I jako nováčkové můžete nastartovat kariéru podle svých představ záhy po začátku spolupráce díky vzdělávacím úvodním seminářům "Finanční abeceda" a následné "Finanční a Manažerské akademii". Jen vy sami ovlivňujete váš postup.

Jistota

V našem oboru pocítíte jistotu. Díky tomu, že trh je nezaplněný a lidé neustále s penězi hýbají, budete mít o práci postaráno. Lidé dnes přecházejí od navštěvování jednotlivých finančních domů k nezávislým finančním konzultacím, díky nimž řeší finance komplexně a v souvislostech. Spolupracují raději s osobními finančními konzultanty. Začněte pracovat v oboru, kde máte jistotu práce na dlouhá léta dopředu.

Vyplňte formulář níže, ozveme se Vám zpět

Stisknutím tlačítka „Odeslat“ potvrzuji seznámení se s Prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie.

(?)

Společnost Broker Consulting, a. s., bude zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa trvalého bydliště a další identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem marketingu, který zahrnuje zejména personalizovanou nabídku finančních a realitních služeb. Souhlas je platný po dobu tří let následujících po roce, ve kterém byl tento souhlas udělen. Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že ho mohu zcela nebo zčásti odvolat. Bližší informace o způsobu zpracování osobních údajů naleznete na https://www.bcas.cz.

CAPTCHA
Ochrana proti spamu, opište níže uvedené znaky
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.