Dobročinné iniciativy

Protože věříme, že by měl pomáhat každý, kdo může, těm, kteří to potřebují, rozhodli jsme se pomáhat i my.

  • Darovat - a být obdarován…

  • Pomoci - a sám získat…

  • Jedinečný předmět - a jedinečný pocit…


To jsou základní myšlenky charitativního sdružení DOBRÝ SKUTEK, které vzniklo společným nasazením Jágr Team, s. r. o., a Broker Consulting, a. s.

Obě tyto silné společnosti se potkaly v jeden moment s totožnou myšlenkou – nasadit svoji značku a svoje síly na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Projekt DOBRÉHO SKUTKU byl otevřen v červnu 2005 a zakrátko prokázal svoji životaschopnost.

Nelze pomoci všem, ale za každé zastavení a projevenou lidskost patří všem dárcům DOBRÉHO SKUTKU dík… Oni pochopili, že darovat znamená pro člověka víc než dostat…

  • Můžete získat unikátní předmět významných osobností sportu a kultury…

  • Jste-li i vy známou a zajímavou osobností, můžete sami originální věc darovat…

  • A můžete pomoci jen pro ten vzácný pocit…

 Příležitosti jdou kolem, zatímco my sedíme a litujeme ztracených příležitostí…